PROJECTS
PROJECTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19_H_HAN_PMH

Địa điểm: Phương Mai, Hà Nội
Thời gian: T5/2019

Diện tích: 260m2

Cải tạo luôn là một bài toán khó khi chúng ta phải cân nhắc giữ việc gìn giữ hoặc phá bỏ, nhằm đem tới sự mới mẻ về mặt không gian, cũng như sự tiện nghi phù hợp với nhịp sống hiện đại.