PROJECTS
PROJECTS
1 2 3 4 5 6

19_S_HAN_JUICEE

Địa điểm :  Quang Trung – Hà Nội
Thời gian hoàn thành:
 T10/2019

Đúng như tên gọi của thương hiệu, đây chính xác là một phòng thí nghiệm về nước ép trái cây có lợi cho sức khoẻ. Khách hàng có thể nhìn quy trình tạo ra nước uống và thưởng thức chúng thông qua những chiếc cốc như lọ “ống nghiệm”.

Vigon Architects x GA+