PROJECTS
PROJECTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20_S_HAN_COCKSTOCK

Địa điểm :  34A Cao Bá Quát- Hà Nội
Thời gian hoàn thành:
 2020

Đây là một thể loại công trình khá mới mẻ, xuất phát từ đề bài cũng mới mẻ do chủ đầu tư đặt ra, họ muốn thay đổi cách nhìn nhận của xã hội và nhất là giới trẻ về việc xỏ khuyên. Trước đây, xỏ khuyên được liên tưởng đến những hình ảnh mất vệ sinh trong quá trình làm, và đặc biệt là gắn liền với những định kiến về những người trẻ “ăn chơi”. Tuy nhiên ở Cockstock, chúng ta có thể thấy một không gian xỏ khuyên ấm cúng, hoà nhập, chuyên nghiệp và đặc biệt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh tuyệt đối.

Vigon Architects x GA+